[HTCT-ChenMin] Chap 20

Thời gian lại tiếp tục vô lượng trôi đi. Sau khi Ngô Diệc Phàm kế vị, lập tức phong vương cho Ngô Hàm lấy hiệu là Hàm Quang. Đem đặt vào tình cảnh Silla hiện nay cái tên này thực rất có ý nghĩa. Silla đổi chủ không khác nào dời sang một trang mới, một ngày mới, ai lại không hi vọng đó là một ngày bắt đầu đầy hào quang tươi sáng.

*Chữ Hàm (晗) của bạn Lộc thuộc bộ Nhật, nên mang nghĩa là hừng đông, ghép với Quang (光) là sáng, ý đại khái là khởi đầu tươi sáng.
Tiếp tục đọc