[PICS] TôLan, PhongVũ [Collect]

Link down: Here

Cái này là rảnh vaicanhomeo, thức tới 3h sáng lùng sục everywhere có thể cho thỏa cơn ấy… down về từ khá nhiều nguồn gồm cả tranh, fanart, fanmade của TôLan và PhongVũ (chủ yếu trên tieba) nên mạn phép ko ghi credit vì cũng chả nhớ credit ở đâu @@

Up vài cái làm màu = v = (nhấp vào hình coi fs nhe :v cũng chả to hơn mấy đâu :v )

2ce89d628535e5ddcbac3fe075c6a7efce1b6233

5fdf8db1cb1349540c0044ac544e9258d0094adf

f039f87eca8065381a69343794dda144ad348239

e61faddde71190ef35003dd4cd1b9d16fcfa60e8

b648cd35e5dde711b3aacfe4a4efce1b9d166156

59ada150352ac65c26d12e73f8f2b21192138a80

7c1aa124b899a901fb3cd7241e950a7b0208f546